Home > Industry/Domain > Anthropology; Religion > Mythology

Mythology

The term mythology can refer to either the study of myths, or to a body of myths. Comparative mythology is the study of connections between myths from different cultures. In the study of folklore, a myth is a sacred narrative explaining how the world and humankind came to be in their present form. Many scholars in other fields use the term "myth" in somewhat different ways. In a very broad sense, the word can refer to any traditional story.

Contributors in Mythology

Mythology

Dryády

Religion; Mythology

Grécke mytologické bytosti - stromové nymfy. Boli to ženské duchy stromov, zvlášť dubov. Dryády obývajúce jasene sa nazývali Melie. Väčšinou boli veľmi plaché, okrem času v spoločnosti panenskej ...

Titani

Religion; Mythology

Mocní a obludní obri, synovia a dcéry Urána a Gaie. Najznámejší sú Okeanos, Hyperion, Iapetos, Kronos, Tethys, Themis, Mnemosyne, Rheia, Theia, Phoebe. Podieľali sa na vzbure Krona proti svojmu ...

Daktylovia

Religion; Mythology

"Palčekovia" (z gréc. daktylos, prst) - trpaslíci, ktorí v krétskom alebo maloázijskom pohorí Ida ako prví dobývali a kuli železo. Boli tiež magickí liečitelia, matematici, zamestnanci boha ohňa a ...

Amaltheia

Religion; Mythology

Z gréc. "nežná bohyňa", vyživujúca matka. Reprezentovaná kozou účinkovala v mýte o Diovom pôvode - Zeus bol v detstve ukrývaný na Kréte, kde sa oňho starala božská koza Amaltheia. Diova matka Rheia ...

Athénina sova

Religion; Mythology

Sova (kuvik) tradične sprevádzajúca panenskú bohyňu múdrosti Athénu, alebo jej rímsku obdobu, Minervu. V západnom svete sa vďaka tomu stala symbolom múdrosti. Teórie o vzniku tohto symbolu sa rôznia. ...

Eleusínske mystériá

Religion; Mythology

Starogrécke každoročné slávnosti kultu Demeter a Persefony. Patria k najlepšie utajovaným tajomstvám starovekého Grécka. Keď Demeter pri svojom putovaní dorazila do Elefsiny, stretla sa tam s ...

Apoteóza

Religion; Mythology

Premena smrteľníka v boha. V gréckej mytológií k nej dochádza v okamihu Heraklovej smrti. V božstvá boli premenení aj niektorí muži a ženy, ktoré grécki bohovia milovali; napr. Psyché dosiahla ...

Featured blossaries

Traditional Romanian cuisine

Category: Food   2 8 Terms

Philosophical Concepts

Category: Other   2 24 Terms