Home > Terms > Slovak (SK) >

Reduta je neoslohová budova na rohoch ulíc Mostová, Palackého a Medená v Bratislave medzi Hviezdoslavovým námestím a Námestím Ľudovíta Štúra.

Budova bola postavená v rokoch 1913 – 1919 na mieste starej mestskej sýpky, ktorá sa koncom 19. storočia prestala používať. Projekt zhotovili budapeštianski architekti Dezider Jakab a Marcel Komor, ktorí predtým zvíťazili v súťaži vypísanej mestskou radou v roku 1906. Kvôli vojne sa stavala pomerne dlho, niektoré dekoračné práce boli vykonané až v roku 1919. Svojho času bola miestom zábav, estrád, umeleckých vystúpení a rôznych zhromaždení obyvateľov Bratislavy. Sídlili tu aj rôzne spolky, napríklad spolok Schlarafia a veľa rokov tu bolo aj kino Reduta. Budova patrila mestu, po druhej svetovej vojne bola znárodnená a pridelená Slovenskej filharmónii, ktorá tam sídli aj v súčasnosti.

Budova svojou hmotou uzatvára stavebný blok. Dlhšou stranou je orientovaná do užšej Mostovej ulice a kratšou stranou, ktorá je výrazovo bohatšie stvárnená smerom k budove Slovenského národného divadla. Priečelie natočené smerom k Námestiu Ľudovíta Štúra svojou polohou taktiež dovolilo bohatšiemu architektonickému členeniu. Bratislavská reduta je monumentálna reprezentačná budova so slávnostnými sieňami, koncertnou a divadelnou sálou s hlavným vstupom z Mostovej ulice, ktorý vedie k monumentálnemu schodisku a priestranným reprezentačným vstupným priestorom.

Svojou bohatou ornamentikou bola budova prirovnávaná k drážďanskému Zwingru. Na tejto historizujúcej eklektickej budove môžeme nájsť inšpiráciu klasicizujúceho baroka, rokoka v ornamentálnej výzdobe a secesie napríklad v pôdorysnom tvare a v organických zvlnených šambránach na dvorovej fasáde, pripomínajúcich lechnerovskú architektúru.

Na fasáde aj v interiéri sú bohato dekorované štukové florálno-figurálne ornamenty. Fasáda je členená stĺpovým a pilastrovým rádom, odstupňovanými rizalitmi. Strecha je zdobená vežičkami a štítmi. Stavba je prekrytá zložitou manzardovou strechou.

Budova má štyri nadzemné podlažia a jedno podzemné podlažie, kde boli plánované reštaurácia, kaviareň a cukráreň. V dispozícii je budova dosť zložitá, nachádzajú sa tu veľká spoločenská sála, malá sála, obslužné priestory administratívy a zázemia. Boli tu plánované aj priestory pre hudobnú školu, spolkové organizácie a byty. Vnútorné a suterénne priestory boli viackrát rekonštruované.

Na stavbe sa použili najmodernejšie konštrukčné technológie na exponované časti, a to železobetónový strop veľkej sály a konštrukcie balkónov, lóží a galérií od firmy Pittel & Brausewetter.

Literatúra:

Dulla, M. Moravčíková, H.: Architektúra Slovenska v 20. Storočí. vyd. Slovart, spol. s. r. o. Bratislava, 2002

Krivošová, J. Lukáčová, E.: Premeny súčasnej architektúry Slovenska. vyd. Alfa. Bratislava, 1990

Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody: Súpis pamiatok na Slovensku, zväzok prvý. vyd. Obzor. Bratislava, 1967

Borutová, D.: Architektúra & Urbanizmus 32, 1998, č.3/4, s. 84-85

0
Collect to Blossary

Member comments

You have to log in to post to discussions.

Terms in the News

Billy Morgan

Sports; Snowboarding

Britská snowboardista Billy Morgan pristál šport prvýkrát niekedy 1800 Štvorlôžková korku. Jazdcov, ktorí zastupovali Slovensko na zimných olympijských hrách 2014 v Soči, bola v regióne Livigno, Taliansko, keď on dosiahol manéver. Zahŕňa obracející štyrikrát, zatiaľ čo telo tiež točí päť úplnej rotácie na bok alebo smerujúci osi. Trik dlho ...

Marzieh Afkham

Broadcasting & receiving; News

Marzieh Afkham, ktorá je prvý hovorca = žena za ministerstvo zahraničia tejto krajiny povedie misiu v juhovýchodnej Ázii, uverejnila štátna tlačová agentúra. Nie je jasné, do ktorej krajiny bude vyslaná pretože oficiálne vymenovanie ešte nebolo oznámené. Afkham bude len druhá žena veľvyslankyňa v celých dejinách Iránu. Za poslednej shahovej vlády ...

Prevzatí paket

Language; Online services; Slang; Internet

Týždenný paketu alebo "Paquete Semanal" ako je známe, na Kube je termín používaný Kubánci opísať informácie, ktoré je získavané z internetu mimo Kuba a uložia na pevných diskov prepraviť do Kuba sám. Prevzatí pakety sú potom predávajú kubánskej spoločnosti bez prístupu k internetu, čo im umožňuje získať informácie len niekoľko dní - a niekedy hodiny - po odišla ...

Ázijské infraštruktúry investičnej banky (AIIB)

Banking; Investment banking

Ázijské infraštruktúry investičnej banky (AIIB) je Medzinárodná finančná inštitúcia so sídlom riešiť potrebu rozvoja infraštruktúry v Ázii. Podľa Ázijská rozvojová banka, Ázie potrebuje 800 miliárd dolárov každý rok na cesty, prístavy, elektrární alebo iných projektov infraštruktúry do roku 2020. Pôvodne navrhovala Číny v roku 2013, slávnostnom ...

Spartan

Online services; Internet

Spartan je kódové meno pre nový prehliadač Microsoft Windows 10, ktorý nahradí Microsoft Windows Internet Explorer. Nový prehliadač bude postavený od základu a nebrať do úvahy akýkoľvek kód z IE platformy. Má nový renderovací engine, ktorá je postavená byť zlučiteľné s ako web je písaný dnes. Názov Spartan je pomenovaná po ...

Featured Terms

Hana Ušiak
  • 0

    Terms

  • 0

    Blossaries

  • 1

    Followers

Industry/Domain: Library & information science Category: Library

kniha-menej knižnice

Knižnica bez tradičných uličky tlačených kníh. Miesto, knižnica bude vybavený uličky počítače a elektronické prístroje ako e-čitatelia a tablety. ...