Save Your Knowledge on TermWiki.

Collect, define and translate terms to build your cloud profile smartly.

Market Yourself Beyond an Online Profile.

Make more than a simple CV or online profile. Showcase your knowledge and skills with well-defined terms in your fields of expertise. Each term you create will be automatically added to your TermWiki profile.

Make it Yours. Define a Term.

Don’t just say you know it... share a term in arts, science, history, sports, entertainment or anything else that interests you. Showcasing your knowledge has never been easier. Learn more

kalvária

History; European history

Kalvária patrí medzi jednu z najvýraznejších dominánt mesta. Nachádza sa v južnej časti mesta. Prvá Kalvária na tomto mieste bola ...

Travel; Travel sites

Jedno z najobľúbenejších športových a rekreačných stredísk v Bratislave - Železná studnička sa nachádza na hornom konci Vydrickej ...

Expedia

Travel; Travel sites

Expedia je online cestovné spoločnosti, ktorá poskytuje zákazníkom cestovné rezerváciu pre lety spoločností, hotel pobyty, ...

Lima

Geography; Cities & towns

Lima je hlavné a najväčšie mesto Peru. Sa nachádza v doline Chillσn, Rímac a Lurín riek, v centrálnej časti krajiny na púšť ...

rieky slovenska

Geography; Countries & Territories

Na území Slovenska pramení množstvo riek. Veľa z nich pramení na Kráľovej holi, iné rieky Slovenskom len pretekajú. Najväčšia ...

Hyderabad

Geography; Cities & towns

Hyderabad je hlavným mestom Ándhrapradéš, India. Je známe o sobriquet mesto perly. Mesto je jedným z najväčších metro v Indii o ...

Tartarus

Religion; Mythology

Tartarus, Tartaros je (okrem pomenovania jedného z gréckych prabožtiev) priepasť hlbšia než podsvetie, kam sú skazení ľudia, ...

skryté valley

Religion; Buddhism

Miesto, kde ľudia môžu nájsť útočisko v časoch politickej rušenie a kde budhizmus môžu vykonávať bezpečne.

Amitabha Budha

Religion; Buddhism

"Buddha of Infinite Light", je popísané v Mahayana sutras a držal prebývať v nebeských raj na západe.

Svet 3.0

Literature; Nonfiction

Knihu napísal Pankaj Ghemawat na IESE Business School v Španielsku argumentovať proti predstava že globalizácia je jednosmerný ...

Národný Book Awards

Literature; Novels

Americká Literárna ocenenia, spustený každoročne od roku 1950 do súčasnosti. Existujú 4 ocenenia, beletria, literatúra faktu, ...

Don Quijote

Literature; Novels

Don Quijote (úplný názov "geniálny Gentleman Don Quijote of La Mancha") je román napísaný španielsky spisovateľ Miguel de ...

Translate a Term.

Show your language skills and translate terms in any one of over 10,000 language pairs. The more terms you translate, the more credit you gain as a professional linguist and the more translation jobs you get.

Group Terms into a Blossary

Blossary is a new way to organize and share your terms related to a specific topic. Whether it’s your favorite movie, product, or city, create a Blossary to showcase your knowledge while increasing your online presence.

Adventitious Architecture

Category: Culture   4 21 Terms

American Idioms, figure of speech

Category: Languages   4 40 Terms

Options and Corporate Finance

Category: Education   1 15 Terms

Shakespeare's Vocabulary

Category: Literature   5 20 Terms

Banana & Cinnamon Smoothie

Category: Food   5 6 Terms

My Favorite Fabric Stores in London

Category: Fashion   3 3 Terms

Keep Learning.

TermWiki promotes knowledge across different subjects, languages, and cultures, and brings you face-to-face with the world Internet community. If you have a question about a term or why it was translated in a particular way, with TermWiki you can contact the contributor to find an answer. The community allows you to get in touch with experts, ask questions, answer queries, and continue developing all your interests.


About TermWikiPrivacy Terms of UseContact