Home > Industry/Domain > Financial services > Accountancy

Accountancy

Contributors in Accountancy

Accountancy

účet

Financial services; Accountancy

Dať záznam ako peniaze vaše starostlivosti strávil.

štátne dotácie

Financial services; Accountancy

Ocenenie finančnej pomoci vo forme peňazí vlád oprávnené grantu bez očakávania, že finančné prostriedky sa vyplatia späť. To nie zahŕňať technickú pomoc, ktorá poskytuje služby namiesto peniaze alebo ...

zisk alebo strata

Financial services; Accountancy

Celkové príjmy mínus výdavky, s výnimkou zložiek iných úplného výsledku hospodárenia.

hodnovernosť

Financial services; Accountancy

Informácie má kvality a spoľahlivosti, keď je to zadarmo od vecnej chyby a zaujatosť a môže byť závisel užívateľov aby verne, ktorá je buď údajne zastupovať alebo či nemožno opodstatnene očakávať, že ...

solventnosť

Financial services; Accountancy

Dostupnosť peňazí v dlhodobom horizonte plniť finančné záväzky, keď sa stanú splatnými.

zrozumiteľnosť

Financial services; Accountancy

Informácie uvedené v účtovnej závierke má kvalitu zrozumiteľnosti keď je zrozumiteľný pre používateľov, ktorí majú primerané vedomosti o obchodných a hospodárskych činností a účtovníctvo a ochota ...

skupiny v Európskom parlamente

Financial services; Accountancy

Materský podnik a všetky jeho dcérske podniky.

Featured blossaries

Literally

Category: Literature   3 20 Terms

Tools

Category: Other   1 20 Terms