Home > Industry/Domain > Software > Accounting software

Accounting software

Software designed to aid accountants in recording and processing transactions.

Contributors in Accounting software

Accounting software

Tlačidlo "Vyber všetko / Označ všetko"

Software; Accounting software

Sivý obdĺžnik v ľavom hornom rohu dáta-hárku, kde sa schádzajú titulky stĺpca a riadku. Kliknutím na toto tlačidlo vyberiete všetky bunky v dátovom hárku.

aktívna bunka

Software; Accounting software

Vybratá bunka, v ktorej údaje zadané pri zadávaní. Len jedna bunka je aktívna v čase. Aktívna bunka je vyznačená hrubým orámovaním.

aktívny hárok

Software; Accounting software

Hárok, že pracujete v zošite. Meno na karte aktívny hárok je tučné.

Priestorový odkaz

Software; Accounting software

Odkaz na rozsah zahŕňajúci dva alebo viac pracovných hárkov v zošite.

pole

Software; Accounting software

Používa sa na vytváranie jednoduchých vzorcov, ktoré poskytujú viacero výsledkov a pracujú so skupinou argumentov usporiadaných do riadkov a stĺpcov. Pole rozsahu zdieľa spoločný vzorec; konštante je ...

vzorec poľa

Software; Accounting software

Vzorec, ktorý vykonáva viacero výpočtov na jednej alebo viacerých skupín hodnôt a vráti jeden výsledok alebo viacero výsledkov. Pole vzorce sú uzavreté medzi znaky zátvoriek {} a zadávajú sa ...

priradenej zostavy kontingenčnej tabuľky

Software; Accounting software

Zostava kontingenčnej tabuľky, ktorá poskytuje zdrojové údaje pre zostavu kontingenčného grafu. Sa automaticky vytvorí, ak vytvoríte novú zostavu kontingenčného grafu. Keď zmeníte rozloženie buď ...

Featured blossaries

Asia Cup 2015

Category: Sports   2 10 Terms

Worst Jobs

Category: Arts   2 7 Terms