Home > Industry/Domain > Marketing > Advertising

Advertising

A form of marketing that aims to persuade an audience to feel a certain way about products and services.

Contributors in Advertising

Advertising

predajcovia mix

Marketing; Advertising

Mix zástupcov jednotlivých území, predajné tímy národného účtu, telemarketers atď vo firme je celková salesforce.

životný cyklus výrobku

Marketing; Advertising

Uvedenie teórie výrobkami alebo značkami sledovať postupnosť fáz vrátane: Úvod, vzraste, zrelosti a predaja pokles.

imidžu značky

Marketing; Advertising

Vnímanie vášho produktu alebo vašej značky spotrebiteľa. Obraz je často stavať prostredníctvom reklamy alebo sponzorstva.

marketingového mixu

Marketing; Advertising

Sada náradia podnikania na trhu produktov. Zahŕňa tradičné 4 Ps a 7 Ps.

segmentácia trhu

Marketing; Advertising

Rozdeliť na trhu stratégia zameraná na získava podstatnú časť predaja podskupina v kategórii, skôr než obmedzenejší podiel nákupy všetkých kategórií užívateľov.

značku line

Marketing; Advertising

Slogan alebo frázu, že vizuálne vyvoláva najdôle itejším rysom produktu alebo dávky, ktorú inzerent chce tlmočiť. Vo všeobecnosti motív na kampaň.

kvantitatívne prieskum

Marketing; Advertising

Metóda reklamných výskumu, ktorý kladie dôraz na meranie dopadu spotrebiteľských trendov v rámci obyvateľstva.

Featured blossaries

Playing RPG Games

Category: Entertainment   1 1 Terms

Serbian Mythological Beings

Category: Other   1 20 Terms