Home > Industry/Domain > Culture > American culture

American culture

Art, music, literature, people, sports, technology, business, politics, religion and more in the United States. American culture is primarily Western, but is influenced by African, Asian, and Latin American and Native American cultures.

Contributors in American culture

American culture

jazyk

Culture; American culture

Kým v Spojených štátoch je anglicky hovoriacej krajine, žiadne oficiálne vládne vynesenie potvrdil — aspoň kým Anglicko-iba kampane roku 1980 to vnút štátne legislatury. Napriek tomu pokolenia tých ...

Mario Cuomo

Culture; American culture

Mario Matthew Cuomo, (15. júna 1932 – 1 januára 2015) bol americký politik a demokratickej guvernér New Yorku od roku 1983 t0o 1994. Nekompromisné liberálne Cuomo pri svojom ohnivé prejav v ...

Featured blossaries

Khmer Rouge

Category: Politics   1 1 Terms

The first jorney of human into space

Category: History   1 6 Terms