Home > Industry/Domain > Anthropology > Archaeology

Archaeology

The study of past human societies, primarily through the recovery and analysis of the material artefacts and constructions that they have left behind.

Contributors in Archaeology

Archaeology

archeológia

Anthropology; Archaeology

Archeológie je štúdia ľudskej spoločnosti, predovšetkým prostredníctvom vymáhania a analýzu materiálnej kultúry a environmentálnych údajov, ktoré majú zostať pozadu, ktorá zahŕňa artefakty, ...

Neanderthals

Anthropology; Archaeology

Vyhynutý druh z rodu Homo, ktorý je úzko súvisí s moderného človeka, ktorý žil v Európe a západnej Ázii asi 150.000 až 30.000 rokmi. Založená na fosílnych a archeologické záznamy, boli veľkými-mozgom ...

devín a hrad

Architecture; Archaeology

Devínsky hrad patrí s Nitrianskym a Bratislavským hradom k najstarším historicky doloženým hradom na Slovensku. Pod názvom Dowina sa spomína vo Fuldských análoch 864. Nachádza sa na sútoku riek ...

Featured blossaries

Playing RPG Games

Category: Entertainment   1 1 Terms

Serbian Mythological Beings

Category: Other   1 20 Terms