Home > Industry/Domain > Religion > Catholic church

Catholic church

The Catholic Church is the world's largest Christian Church with 1.2 billion members worldwide. It is among the oldest institutions in the world and has played a prominent role in western civilization. The Catholic heirarchy is lead by the Pope. The Catholic Church is Trinitarian and defines it's mission as spreading the word and teachings of Jesus Christ.

Contributors in Catholic church

Catholic church

Abraham

Religion; Catholic church

Muž viery a patriarcha Izraela, s ktorým Boh dal sľub, ktorý mu sľúbil pozemky v ktorom žije a mnoho potomkov, skvelé ľudí, ktorým Pán by ich Boh. Prostredníctvom Abraham Boh vytvorená ľudí, ktorým ...

Mercy

Religion; Catholic church

Láska, Soucit alebo znášanlivosť preukáže, že ten, kto uráží (napríklad milosť Boh nám hriešnikov) (1422, 1829). Pozri diel milosrdenstva.

magisterium

Religion; Catholic church

Živého výučby office cirkvi, úlohou ktorých je dať ako pôvodný výklad slovo Božie, či v písomnej forme (posvätné písmo), alebo vo forme tradíciu. Magisterium zaisťuje cirkvi vernosti k výučbe ...

tradícia

Religion; Catholic church

Živý prenos posolstvo evanjelia v kostole. Ústny zvěstujíce apoštoli a písomné správy spásy za inšpiráciu Ducha Svätého (Biblie), sú chránené a odovzdávať ďalším ako uloženie viery prostredníctvom ...

svedomie

Religion; Catholic church

Vnútorné hlas ľudská bytosť, v rámci ktorého srdce je zapísaný vnútorné Boží zákon. Morálnej svedomito je rozsudok praktický dôvod, o morálnu kvalite ľudskej činnosti. Premiestni osobou na vhodný čas ...

Divine office

Religion; Catholic church

Liturgie hodín, verejnej modlitbe cirkvi, ktoré posvätení celý kurz deň a noc. Krista teda naďalej dielo kňazskej prostredníctvom modlitby jeho kňazskej ľudí (1174).

cudnosti

Religion; Catholic church

Morálnu titulu, ktoré podľa kardinál účastín striedmosť, zabezpečuje úspešnej integrácie sexuality v rámci osoby vedúce k vnútornej jednotu telesné a duchovné, pričom (2337). Cudnosti, sa nazýva ...

Featured blossaries

APEC

Category: Politics   2 9 Terms

Nokia Fun Facts

Category: Other   1 6 Terms