Home > Industry/Domain > Biology > Cell biology

Cell biology

The study of cell structure, physiological properties, interactions with the environment and life cycle.

Contributors in Cell biology

Cell biology

Guard cell

Biology; Cell biology

Bunka, ktorý kontroluje otvárania a zatvárania malých póry, tzv stomata, na povrchu lístia.

prieduch

Biology; Cell biology

Tiny otvorenie alebo pórov v povrchu rastlín lístia. Umožňuje prieduch, plynov a vody prejsť do a zo zariadenia.

Krebs

Biology; Cell biology

Nemecký znášaných British vedec, ktorý ukázal, ako bunky v orgánoch živé veci ukladanie energie.

vreteno

Biology; Cell biology

Zväzok vlákien, ktorá tvorí v jadre bunky počas bunkového delenia.

Interfázního

Biology; Cell biology

Časové obdobie medzi bunkových delení, v ktorom sa odohráva syntézu proteínov.

šľachtenie

Biology; Cell biology

Výber jedincov s žiaduce vlastnosti pre použitie v chove. Po mnoho generácií, prax vedie k rozvoju kmeňov s požadované vlastnosti.

ilea

Biology; Cell biology

Tretia a Posledná časť tenkého čreva.

Featured blossaries

5 of the World’s Most Corrupt Politicians

Category: Politics   1 5 Terms

Essential English Idioms - Intermediate

Category: Languages   2 20 Terms