Home > Industry/Domain > Education > Child care services

Child care services

Contributors in Child care services

Child care services

čakacej listine

Education; Child care services

Prioritou zoznam detí, ktorí majú nárok na starostlivosť o dieťa, ale nemôžu byť doručené vzhľadom na obmedzené zdroje. Čakania zoznam poskytuje spravodlivé a účinné metódy prideľovania ...

Mzdy$

Education; Child care services

Plat úradnému program pre raného detstva odborníkov založeného na úroveň vzdelania dosiahla jednotlivca.

podozrenia z podvodov

Education; Child care services

Základ pre presvedčenie, že úmyselné skresľovanie môže nastali.

poukaz

Education; Child care services

Formulár, ktorý oprávňuje platby za služby starostlivosti subvencovanej dieťaťa a oznámi poskytovateľ plán starostlivosti a materský podnik zodpovedá za poplatok. Poukážky umožňuje rodičovi preberá ...

overenie

Education; Child care services

Potvrdenie faktov a informácií použitých pri určovaní oprávnenosti.

nerealizovaný výnos

Education; Child care services

Peňazí prijatých zo žiadneho zdroja okrem práce.

dočasnú pomoc potrebným rodín (tanf)

Education; Child care services

Spolková grant blokovať program, ktorý poskytuje finančnú pomoc a podporné služby pomôcť s nízkymi príjmami rodinám dosiahla sebestačnosť. Program je spravovaný DSS podľa pracovného programu pomoci ...

Featured blossaries

Arabic Dialects

Category: Languages   2 3 Terms

"War and Peace" (by Leo Tolstoy)

Category: Literature   1 1 Terms