Home > Industry/Domain > Legal services > Commerical law

Commerical law

Contributors in Commerical law

Commerical law

zmluva

Legal services; Commerical law

Povinnosť vykonať úkon, ako dal do písania.

splnenie záväzku

Legal services; Commerical law

Čo je náležite, buď podľa súdu alebo podľa zmluvy, na splnenie všetkých povinností platiť stranou.

úhrada

Legal services; Commerical law

poukázaním od jednej inštancie-peniaze odoslané prostredníctvom skontrolovať, alebo druh skontrolovať bankou

litispendencia

Legal services; Commerical law

Oznßmenia, pripojené k titulu kus vlastnosť výpovednou lehotou, ktorá neexistuje neuzatvorený, ktoré môžu ovplyvniť titul tohto majetku.

pečiatka daňového

Legal services; Commerical law

Daň ktoré vyžadujú nákup príjmy pečiatku, ktorá musí byť pripevnená na právny dokument napríklad skutok.

dohoda

Legal services; Commerical law

Úplné porozumenie medzi oboma stranami. v dohode, sa môžete dohodnúť jeden problém alebo viac.

reliéfna pečiatka

Legal services; Commerical law

Notár krúžok, ktorý je ohromený na dokument, zvyšovanie dojem nad povrchom.

Featured blossaries

test

Category: Other   1 1 Terms

Top 10 University in Beijing, China

Category: Education   1 10 Terms