Home > Industry/Domain > Real estate > Corporate

Corporate

Corporate real estate is the use or possession of land by a corporation usually to be used for the profit of the company in posession of the land. Corporate real estate can be held for the purpose of land value appreciation, manufacturing, offices, natural resource extration, etc.

Contributors in Corporate

Corporate

metrológia

Real estate; Corporate

Veda merania vo všeobecnosti.

isobathe

Real estate; Corporate

Obrysovej čiary na morské mapu alebo graf, spája body rovnaké eleváciu (výška) pod morom.

hĺbkovom kontúr

Real estate; Corporate

Podmorský obrys na morské mapu alebo graf, spája body rovnaké eleváciu (výška) pod morom.

Real estate

Real estate; Corporate

Vlastnosť budov a pozemkov, vylodené majetku.

fondy

Real estate; Corporate

Vlastnícky podiel v nehnuteľnosti, nehnuteľnosti.

geodetický pamiatka

Real estate; Corporate

Stone alebo konkrétne piliera, ktorý označuje skutočné miesto trigonometrický bodov.

siaha

Real estate; Corporate

Jednotka dĺžky výške six feet, najmä na meranie hĺbky vody.

Featured blossaries

Playing RPG Games

Category: Entertainment   1 1 Terms

Serbian Mythological Beings

Category: Other   1 20 Terms