Home > Industry/Domain > Drama > Dramatic theory

Dramatic theory

Theories about theatre and drama.

Industry: Drama

Add a new term

Contributors in Dramatic theory

Dramatic theory

Čechovovy zbraň

Drama; Dramatic theory

Pravidlo, ktoré uvádza, že akýkoľvek objekt predstavil v práci zábavy musí slúžiť účelu - ak to nemá žiadny účel, by mal byť odstránený ako len spôsobuje rozptýlenie. Pomocou objektu ako úmyselné ...

spisovateľ

Drama; Dramatic theory

Osoba, ktorá produkuje ne-vymyslené diela alebo literárne umenie, ako sú romány, poviedky.

protagonista

Drama; Dramatic theory

Hlavná alebo primárna postava v hre, filme, románe, alebo inom beletrickom diele.

deuteragonista

Drama; Dramatic theory

Postava druhá v naratívnej dôležitosti pre protagonistu v hre, filme, románe, alebo inom beletrickom diele.

naivka

Drama; Dramatic theory

Naivná alebo obyčajná mladá žena, alebo rola takejto mladej ženy v hre, filme alebo inom diele dramatickej fikcie. Často hrdinka diela, alebo milostný záujem hrdinu.

darebák

Drama; Dramatic theory

Postava v práci beletrie, zvyčajne zlá, alebo skazená, ktorá je dôsledne v rozpore s hrdinom.

Featured blossaries

Test Business Blossary

Category: Business   2 1 Terms

Yarn Types

Category: Arts   1 20 Terms