Home > Industry/Domain > Festivals > Easter

Easter

For all terms related to the Easter festival.

Contributors in Easter

Easter

Pancake Tuesday (palacinkový utorok)

Festivals; Easter

Deň predchádzajúci prvému dňu pôstu. Anglický názov shrove pochádza zo slovesa shrive, čo znamená dosiahnutie odpustenia za hriechy kajaním sa a spoveďou. Na fašiangový utorok vyznávajú ľudia svoje ...

Svätodušná nedeľa

Festivals; Easter

Významný sviatok kresťanského roku, slávený na 49. deň (7 týždňov) po Veľkonočnej nedeli (čo je 50. deň). Svätodušná nedeľa je 10. deň po Nanebovstúpení a pripomína zostúpenie Ducha Svätého na ...

Pascha

Festivals; Easter

Archaický názov pre Veľkú noc alebo Pesach, prevzatý z neskorej latiny \"Pascha\".

Veľkonočné obdobie

Festivals; Easter

Obdobie 50 dní od Veľkonočnej nedele do Turíc(Zoslanie Ducha Svätého). Každá nedeľa tohto obdobia sa pokladá za Veľkonočnú nedeľu, po nedeli Vzkriesenia sú nazvané ako 2. veľkonočná nedeľa, 3. ...

Quadragesima

Festivals; Easter

40 dňové liturgické obdobie modlitieb a pôstu pred Veľkou nocou, ktoré predstavuje 40 dňový Ježišov pôst v divočine. V západnom kresťanstve Pôst začína na Popolcovú stredu a končí sa na Bielu sobotu. ...

Sexagesima

Festivals; Easter

Meno, dávané druhej nedeli pred Popolcovou stredou (t.j. pred začiatkom veľkého pôstu). Názov vychádza z latinského slova pre slovo \"šesťdesiat\", čím naráža na obdobie zhruba 60 dní pred ...

Septuagesima

Festivals; Easter

Meno dané 3. nedeli od poslednej nedele pred pôstom v anglikánskej a katolíckej cirkvi. Najskoršia Septuagesima môže byť 18. januára a najneskoršia je 22. februára. Obdobie liturgického roka, ktoré ...

Featured blossaries

Knives

Category: Objects   1 20 Terms

Translation

Category: Languages   2 21 Terms