Home > Industry/Domain > Law > European law

European law

body of treaties, law and court judgements which operates alongside the legal systems of the European Union's member states.

Industry: Law

Add a new term

Contributors in European law

European law

alias

Law; European law

Známy pod iným názvom; alebo prostriedky "tiež nazývané " ktoré aka je skratka pre .

výživného

Law; European law

Peniaze súd nariadi vás platiť manžel/manželka alebo rozvedeného manžela. (Pozri manželskému partnerovi podporu).

zmena, falšovaniu prostredníctvom

Law; European law

Pridanie, vymazanie alebo zmenou dokumentu s špecifické úmyslom spôsobiť zobrazovať rôzne z čo pôvodne bola určená ako cheatů inej osobe.

alternatívneho riešenia sporov (ARS)

Law; European law

Metódy riešenia sporov bez toho, aby boli disciplinárny súd konania. Tieto metódy zahŕňajú MEDIÁCIU a arbitráž .

zmeniť

Law; European law

Pridať alebo zmeniť tvrdenie, že bol podaný na súd.

anotácia

Law; European law

Súhrnu prípadu alebo komentár na práva prípady, zákony a pravidlá.

údajné otec

Law; European law

Muž, ktorý môže byť otca dieťaťa.

Featured blossaries

Hairstyles

Category: Fashion   1 12 Terms

Weather

Category: Arts   1 33 Terms