Home > Industry/Domain > Literature > Fiction

Fiction

Contributors in Fiction

Fiction

tón

Literature; Fiction

Implicitné postoj spisovateľ smerom k predmetu a znaky práce.

synekdocha

Literature; Fiction

Postava reči v ktorom časť je náhradou za celý. Príklad: mi požičať ruku. Pozri Metonymy.

syntax

Literature; Fiction

Gramatické poradie slov v veta alebo verš alebo dialógu. Organizácia slov a fráz a doložky vo vetách prózy, poézie a dialóg

téma

Literature; Fiction

The idea of a literary work abstracted from its details of language, character, and action, and cast in the form of a generalization."

štýl

Literature; Fiction

Spôsob, akým autor rozhodne slová, usporiada ich vo vetách alebo v riadkoch dialógu alebo verš a rozvíja myšlienky a akcie, popis, obrazy a ďalšie literárne techniky. Pozri konotácie, ich význam, ...

symbol

Literature; Fiction

Objekt alebo akciu v literárnej práci, ktorá znamená viac ako seba, že je skratka pre niečo mimo seba.

satira

Literature; Fiction

Literárne dielo kritizuje ľudské previnenia a zosmiešňuje neresti, stupidities a hlúposti.

Featured blossaries

Worlds Best Athletes

Category: Sports   1 1 Terms

Food Preservation

Category: Food   1 20 Terms