Home > Industry/Domain > Utilities > Gas

Gas

Of or relating to gas that is used in a facility for heat.

Contributors in Gas

Gas

demografické sčítanie

Utilities; Gas

n enumerácie populácie, zvyčajne vykonávajú pravidelne ako funkcia oficiálnou agentúrou. Okrem počítanie hlavy, sčítania často zhromažďuje informácie o členoch domácnosti, zdrojov príjmov, typy ...

výrub stromov

Utilities; Gas

zničenie zelených plôch

kontaminant

Utilities; Gas

Ten, ktorý znečisťuje; znečisťujúca látka.

priestorové dáta

Utilities; Gas

Údaje, ktoré je zastúpené ako 2D alebo 3D obrazy. Geografického informačného systému (GIS) je jedným z primárnych aplikácií priestorových údajov (pozemok mapy).

svah

Utilities; Gas

Sklon čiary, povrch, lietadlo, pozície alebo smer.

ropné škvrny

Utilities; Gas

Vrstva oleja plávajúce na vode alebo pokrývajúce breh vodného útvaru; -zvyčajne ropy, ktorá má unikli z ropného tankera.

odlesňovanie

Utilities; Gas

Znížiť a odstrániť stromov alebo lesoch od.

Featured blossaries

The Most Dangerous Dog Breeds

Category: Animals   3 9 Terms

Popular African Musicians

Category: Arts   1 15 Terms