Home > Industry/Domain > Accounting > General accounting

General accounting

Use this category for general accounting terms.

Contributors in General accounting

General accounting

čistý zisk na jednu akciu

Accounting; General accounting

Časť ziskov spoločnosti prideliť každej vynikajúce podiel Kmeňová. Zisku na jednu akciu slúži ako indikátor rentabilitu.

kritického množstva

Accounting; General accounting

Úroveň príjmov v ktorom spoločnosť môže stať prevážne zdrojov trvalej životaschopnosti, vitalitu a rast.

účet

Accounting; General accounting

Záznam všetkých transakcií. Môže byť bankového konta.

arbitráž

Accounting; General accounting

S využitím vyrovnávacie ceny na rôznych trhoch nákup alebo predaj nástroja a simultánne prijatím rovnakých a opačné pozície v príbuznom trhu ťažiť z malých cenových rozdielov.

platobnej bilancie

Accounting; General accounting

Záznam transakcie so zvyškom sveta určitý čas. Zahŕňajú tovar, služby a kapitálové toky.

starnutie účtov metóda

Accounting; General accounting

Spôsobom odhadnúť nedobytných pohľadávok analýzou jednotlivých pohľadávok podľa dĺžky času boli prijaté od zákazníkov.

účtovná rovnica

Accounting; General accounting

Základným nástrojom účtovania zdrojov podniku a tvrdí, že tieto prostriedky na meranie: aktíva = pasíva + vlastník kapitálu.

Featured blossaries

Comfort Food

Category: Food   3 10 Terms

NAIAS 2015

Category: Autos   1 10 Terms