Home > Industry/Domain > Psychology > General psychology

General psychology

Information concerning Psychology in general.

Contributors in General psychology

General psychology

Neuro-Jazykové Programovanie (NLP)

Psychology; General psychology

NLP je terapeutické technika. Zakladatelia NLP sú Richard Bandler a John mlynček. NLP skúma vzťahy medzi ako môžeme myslieť (neuro), ako sme komunikovať (jazykové) a naše modely správania a emócií ...

Upomínania-Kruger efekt

Psychology; General psychology

Hlavne americký fenomén, kde nekvalifikované bude sadzba schopnosti na úlohu vyšší ako priemer, keďže oprávnene kvalifikovaných bude myslieť na seba pod priemerom. k tomu dochádza z dvoch dôvodov. ...

súlad

Psychology; General psychology

Zmena v správaní, ktoré sú konzistentné s komunikácie zdroj priamych iadostí.

placebo efekt

Psychology; General psychology

Zmena v správaní pri absencii experimentálne manipulácia.

sériový pozíciu efekt

Psychology; General psychology

Charakteristika pamäte vyhľadávania v ktorom recall začiatok a koniec položiek na zozname je často lepšie ako recall položky nachádzajúce sa v stredu.

Alzheimerova choroba

Psychology; General psychology

Chronická organické mozgu syndróm charakterizovaný postupnou stratou pamäte, poklesom rozumové schopnosti a zhoršenie osobnosti.

zvyškové napätie vzor

Psychology; General psychology

Chronické syndróm, v ktorom emocionálne reakcie posttraumatic stres pretrváva časom.

Featured blossaries

Heroes of the French Revolution

Category: History   1 5 Terms

Space shuttle crash

Category: History   1 4 Terms