Home > Industry/Domain > Sociology > General sociology

General sociology

General terms relating to the study of society.

Contributors in General sociology

General sociology

kolotoč

Sociology; General sociology

Opakovania cyklu prospešné udalosti, každý s pozitívnym účinkom na ďalší a posilnenie jeho priaznivý účinok. , Nazývaný tiež chvályhodný cyklus. Pojem „magický kruh"je modelovanie na pojem začarovaný ...

Trash vedomostí

Psychology; Behavior analysis

Muž alebo center alebo organizácia, ktorí ktoré vzdelávania dobre, ale nemôžete použiť dostupné alebo benefity nimi pruduce vedomostí.

spoločenská štruktúra

Sociology; General sociology

Spôsob ako je organizovaná spoločnosť do systému predpovedateľných vzťahov.

socializmus

Sociology; General sociology

Ekonomický systém v ktorom vláda (ľudia ako kolektív) vlastnia väčšinu majetku. Ústredným prvkom socializmu je, že vláda plánuje výrobu tovarov a použitie zdrojov pre dobro všetkých ...

spoločenská stratifikácia

Sociology; General sociology

Klasifikácia jedincov v hierarchickom systéme podľa distribúcie ekonomických zdrojov, sociálneho umiestnenia a moci.

spoločenská solidarita

Sociology; General sociology

Spoločenské putá, ktoré spájajú spoločnosť.

spoločenská veda

Sociology; General sociology

Štúdium rôznych aspektov ľudskej spoločnosti.

Featured blossaries

test

Category: Other   1 1 Terms

Top 10 University in Beijing, China

Category: Education   1 10 Terms