Home > Industry/Domain > Alternative therapy > Homeopathy

Homeopathy

Homeopathy is a form of alternative medicine in which practitioners treat patients using highly diluted preparations (called remedies) that are believed to cause healthy people to exhibit symptoms that are similar to those exhibited by the patient.

Contributors in Homeopathy

Homeopathy

Saal an der Donau

Alternative therapy; Diet therapy

Saal an der Donau je komunita v Bavorsku (Nemecko), nachádza sa v oblasti Kelheim v Nižnom Bavorsku.

Homotoxikológia

Alternative therapy; Homeopathy

Homotoxikológia je liečebný postup ktorý spája princípy homeopatie s diagnostickými postupmi alopatickej medicíny. Cieľom liečby je detoxikácia organizmu a obnovenie jeho prirodzeného biorytmu. V ...

Similia Similibus Curantur (lat.) - Podobné sa lieči podobným

Alternative therapy; Homeopathy

Podobné sa lieči podobným je základná zásada homeopatie, vyjadruje zákon podobnosti podľa ktorého látka, ktorá u zdravých jedincov spôsobuje škodlivé symptómy, dokáže liečiť podobné symptómy vyvolané ...

Polychrest

Alternative therapy; Homeopathy

Z gréčtiny: polys - mnoho a chrestos - prospešný (užitočný pre viacero účelov) Tento pojem označuje látku alebo liek využívaný na viacero účelov, na liečbu mnohých chorôb.

Featured blossaries

Khmer Rouge

Category: Politics   1 1 Terms

The first jorney of human into space

Category: History   1 6 Terms