Home > Industry/Domain > Human rights; Law enforcement > Human trafficking

Human trafficking

The buying and selling of human beings for profit. Human trafficking is an extremely serious crime and a gross violation of human rights, which can be classified as a modern form of slavery. The goal of this section is to raise awareness of the problem and to show what is being done at EU-level and in the Member States to fight this injustice, to promote exchange of ideas and cooperation between all organisations, and to help people involved in the fight against trafficking in human beings and the protection of victims.

Contributors in Human Trafficking

Human trafficking

obchodovanie s drogami protokolu

Law enforcement; Human Trafficking

Protokol o prevencii, potláčaní a trestaní obchodovania s osôb, najmä so ženami a deťmi, doplňujúci Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu (2000).

nadnárodné postúpenia mechanizmus (TRM)

Law enforcement; Human Trafficking

Toto sa týka mechanizmov a systémov určených pre komplexnú pomoc a nadnárodné podpora obetí obchodovania s ľuďmi. Medzinárodný mechanizmy postúpenia odkaz celý proces postúpenia od počiatočného ...

cestovný doklad

Law enforcement; Human Trafficking

Akýkoľvek identifikačný doklad potrebný na cestovanie a vstúpiť do inej krajiny (napr pas, občiansky preukaz, víza, atď.).

pre deti bez sprievodu

Law enforcement; Human Trafficking

Spolu s dieťa alebo maloletého, ktorý má beenseparated od rodičov a ostatných príbuzných a nebudú postarané dospelý, ktorý, podľa zákona alebo zvyku, je zodpovedný za to.

maloleté osoby bez sprievodu

Law enforcement; Human Trafficking

cudzí štátni príslušníci (alebo v prípade Európskej únie, štátnych príslušníkov tretích krajín) alebo bez štátnej príslušnosti osoby mladšie ako 18 rokov, ktoré prichádzajú na územie štátu bez ...

útulok/bytové zariadenia

Law enforcement; Human Trafficking

Priestorov, kde sú hostované obchodovaných osôb. Prístrešky môžu byť otvorené alebo zatvorené; ponuka krátky - alebo dlhodobom horizonte zostať; poskytovať nepretržitou prevádzkou, prácu na čiastočný ...

otroctva

Law enforcement; Human Trafficking

Stav alebo stav osoby nad ktorými ovládanie je vykonávaná v rozsahu, v akom osobou zaobchádza ako vlastnosť. Umiestnenie alebo údržba v pozícii otroctva nastane, keď sa použije násilie, hrozbu, ...

Featured blossaries

Top 5 Free Things To See In Venice

Category: Travel   1 5 Terms

Basics of CSS

Category: Education   1 8 Terms