Home > Industry/Domain > Banking > Initial public offering

Initial public offering

Referring to the process of transforming a private company into a public company by selling shares of its stock to the general public for the first time on a securities exchange.

Contributors in Initial public offering

Initial public offering

riaditeľ

Banking; Initial public offering

Osoba, ktorá slúži na predstavenstvo spoločnosti. Táto osoba je zodpovedná za vedenie spoločnosti na trati s jeho súčasné ciele a je otvorený pre osobné ručenie Ak žalovaný akcionárov alebo iných ...

burza

Banking; Initial public offering

Fyzické umiestnenie kde makléri obchodovať pre svojich klientov. Tie hlavné sú NYSE (New York Stock Exchange), ASE (American Stock Exchange) a NASDAQ (Národnej asociácie z cenných papierov ...

predbežné úradné vyhlásenie

Banking; Initial public offering

Predbežnú verziu úradného vyhlásenia, ktoré sa používa na opis navrhovanej novej vydanie municipal cenných papierov pred stanovenie sadzieb a cien. Predbežný oficiálne vyhlásenie zahŕňa všetky ...

dividenda

Banking; Initial public offering

Suma peňazí alebo akcií, ktoré spoločnosť vypláca svojim akcionárom z čistého zisku.

emisná cena

Banking; Initial public offering

Cena, za ktorú sa nový cenný papier predáva verejnosti.

syndikát

Banking; Initial public offering

Skupina investičných bánk (finančných brokerov), ktoré spoločne upisujú a rozmiestňujú novú emisiu cenných papierov.

Featured blossaries

Egyptian Gods and Goddesses

Category: Religion   2 20 Terms

Single Digit Salary Earners

Category: Business   1 5 Terms