Home > Industry/Domain > Computer > Laptops

Laptops

A personal portable computer that is small enough to use on one's lap.

Contributors in Laptops

Laptops

Hertz

Computer; Laptops

Unit of measuring frequency that is equal to the number of cycles that occur in one second; written as Hz

CPU

Computer; Laptops

CPU je skratka pre centrálna procesorová jednotka, je jadrom počítačom; Potrebné na výpočet výkonu.

DDR

Computer; Laptops

Skratka, ktorá stojí za dvojité údaje sadzbu, ktorá je schopnosť odosielať a prijímať počítač dvakrát v jeden cyklus taktu signály prostredníctvom prenosu údajov na vysokej a nízkej segmentoch cyklus ...

DIMM

Computer; Laptops

Akronym, ktorý reprezentuje pamäťový modul Dvojradový, čo je typ pamäte nápadne používaných v prenosných počítačoch; skladá z radov obvody pamäte RAM (random access memory) s oboch stranách modul ...

batérie

Computer; Laptops

Zdroj napájania pre prenosné zariadenia. Bunke umelých energie používaných na výrobu elektrickej energie.

širokouhlý

Computer; Laptops

Počítačová zobrazí s pomerov širší ako 4:3, s typickými prejavmi pomer strán 16:9 alebo 16:10.

Google notebook

Computer; Laptops

Prvýkrát predstavený v 2011, Google notebook je osobný počítač so systémom Chrome OS ako svoj operačný systém. Tiež volal Chromebooku, pomôcka je určená na použitie pri pripojení k internetu, aj keď ...

Featured blossaries

Male Fashion

Category: Fashion   1 8 Terms

Food products of Greece

Category: Other   1 2 Terms