Home > Industry/Domain > Industrial machinery > Laser equipment

Laser equipment

Contributors in Laser equipment

Laser equipment

Absorpcia

Industrial machinery; Laser equipment

Transformácia žiarivej energie na rôznych energetických formulár interakciou hmoty, v závislosti od teploty a vlnovej dĺžky.

pikosekunda

Industrial machinery; Laser equipment

Pikosekunda je biliontina sekundy.

Amplitúda

Industrial machinery; Laser equipment

Amplitúda je maximálna hodnota elektromagnetickej vlny meraná od strednej hodnoty do najvyššej hodnoty; jednoducho povedané: výška vlny.

fotón

Industrial machinery; Laser equipment

Podľa kvantovej teórie, elementárna \"jednotka\" svetla, ktorá má vlnové a časticové vlastnosti. Fotón existuje len v pohybe, nemá hmotnosť ani náboj. Energia fotónu (E) je úmerná frekvencie ...

Katóda

Industrial machinery; Laser equipment

Elektrický prvok so záporným nábojom, ktorý emituje elektróny.

Koeficient absorpcie

Industrial machinery; Laser equipment

Faktor opisom svetlo schopnosť byť absorbovaná na jednotku dĺžky cesty.

Axial-Flow Laser

Industrial machinery; Laser equipment

Laser, v ktorom je axiálne tok plynu prebieha cez rúrky nahradiť tie molekuly plynu vyčerpanej elektrickým výbojom použitého k excitácii molekúl plynu do vyžarovať laserový lúč. (Pozri výbojkové ...

Featured blossaries

Divination

Category: Other   1 20 Terms

Schopenhauer

Category: Religion   2 1 Terms