Contributors in Marketing

Marketing

Ratifikácia

Business services; Marketing

Potvrdenie predchádzajúceho zákona, ktorý môže mať neboli schválené, ale na ktoré istiny súhlasí so záväznosťou nazýva ratifikácie.

estoppel

Business services; Marketing

Právna teória, ktorá zabraňuje osobe odopierajúc fakty alebo návrhy, ktoré navrhol jeho správania.

vecnú skutočnosť

Business services; Marketing

Kritické skutočnosť v zmluve alebo rokovaní; jeden, že ak pravdivo, môže prerušiť transakcie.

dýmající

Business services; Marketing

Typické predajné exaggerations o položku na predaj; spoločné výpisy predaja ktoré nepravdivo skutočností.

partnerstvo

Business services; Marketing

Forma podnikania, ak dve alebo viac osôb podnikania spolu, zdieľanie ziskov a strát.

agentúra

Business services; Marketing

Právne uznanými, fiduciárnych vzťah kde jedna osoba koná v mene inej. Agentov AKT pod vedením, súhlas istiny.

zakladacia listina

Business services; Marketing

Dokument, ktorý rámy tvorbu, organizácie, každodenné fungovanie, totožnosť registrovaného agenta a rozpustenie korporácie.

Featured blossaries

The Most Dangerous Dog Breeds

Category: Animals   3 9 Terms

Popular African Musicians

Category: Arts   1 15 Terms