Home > Industry/Domain > Advertising > Marketing communications

Marketing communications

Of or related to the coordination of a single advertisement delivered through one or more channels such as print, radio, television, direct mail, and personal selling etc.

Contributors in Marketing communications

Marketing communications

o mapách

Advertising; Marketing communications

Google Maps (predtým Google Local) je web < href="http://www.google.com/maps" > Google Maps </a> mapovanie aplikácie služba a technológie poskytované spoločnosťou Google, že právomoci ...

absolútna cenová výhoda

Advertising; Marketing communications

Cenová výhoda spoločnosti pred druhým, keď má lacnejšie zdrojom surovín, kontrolu vynikajúce znalosti prostredníctvom patentov, a iných práv intelectual vlastníctva, lacnejšie výrobu alebo montáž ...

semiotika

Advertising; Marketing communications

Semiotika (z gr. sémeiótiké = určenie znaku) alebo semiológia je všeobecná teória/náuka o (spravidla jazykovom) znaku. Je to filozofická a jazykovedná disciplína, ktorá skúma znaky a znakové systémy ...

Stanovisko vodca

Advertising; Marketing communications

Osoba, ktorá posilňuje správu reklamy a komu iní hľadajú poradenstvo.

pozornosti, záujmu, priania & akcie (AIDA) model

Advertising; Marketing communications

Model osobného predaja následne použité vysvetliť proces reklamy.

riešenie problémov

Advertising; Marketing communications

Proces ktorým spotrebiteľ rieši identifikované potreby.

Featured blossaries

Nathagadean

Category: Languages   1 1 Terms

Classifications of Cardiovascular Death

Category: Health   1 2 Terms