Home > Industry/Domain > Insurance > Medicare & Medicaid

Medicare & Medicaid

Medical insurance programs administered by the U.S. federal government that provide health care coverage for the elderly (people over 65) and certain people and families with low incomes and resources.

Contributors in Medicare & Medicaid

Medicare & Medicaid

implementácia špecifikácie

Insurance; Medicare & Medicaid

Pod HIPAA, toto je konkrétne pokyny pre vykonávanie štandard.

nonparticipating lekár

Insurance; Medicare & Medicaid

Lekár alebo dodávateľ, ktorý neprijíma nasadenie na všetky nároky Medicare.

pre-existujúci stav

Insurance; Medicare & Medicaid

Zdravotný problém, ktorý ste mali pred dátumom, ktorý začína novú poistnú zmluvu.

ambulantnej starostlivosti

Insurance; Medicare & Medicaid

Všetky typy zdravotníckych služieb, ktoré nevyžadujú prenocovaní nemocnice.

intragovernmental majetku, záväzkov

Insurance; Medicare & Medicaid

Majetku alebo záväzkov, ktoré vyplývajú z transakcií medzi federálnej subjekty.

ambulantnej starostlivosti

Insurance; Medicare & Medicaid

Lekárske alebo chirurgické starostlivosť, ktorá neobsahuje prenocovaní nemocnice.

X12N/TG2

Insurance; Medicare & Medicaid

Zdravotnej starostlivosti v pracovnej skupine (TG2), poistenie podvýboru (N) X 12.

Featured blossaries

Top 10 Most Venomous Snakes

Category: Animals   1 10 Terms

How to Stay Motivated in MLM

Category: Business   1 7 Terms