Home > Industry/Domain > Software > Operating systems

Operating systems

Software that handles the basic functionality of hardware.

Contributors in Operating systems

Operating systems

balík ovládača

Computer; Operating systems

Množina súborov, ktorá obsahuje ovládač.

Unárny operátor

Computer; Operating systems

Každý prevádzkovateľ, ktorá trvá len jeden operanda, napríklad prírastok (++) prevádzkovateľ.

definícia cyklus

Computer; Operating systems

V podstate šablóna použitá na vytvorenie cyklu inštancie. Žiadne úpravy cyklu definície sa uplatňujú na každý následne vytvorili cyklu inštanciu, ktorá je založená na cykle ...

prerušenie

Software; Operating systems

Ukončiť náhle, často používaný vo vzťahu k programom alebo konanie prebieha.

znak vsuvky

Software; Operating systems

Symbol používaných na reprezentáciu ovládací kláves na klávesnici. Napríklad ^ Z znamená "podržte stlačený kláves kontroly a stlaète tlaèidlo Z.\

obdobie inventúry

Computer; Operating systems

Definované v ktorom užívateľom môžete zaúčtovanie transakcií zásob časový interval. Súpis obdobia môžu byť uzavreté na zabránenie zmeny hodnoty zásob (očakáva alebo fakturované) z zaúčtované s dátum ...

tvrdý reset

Computer; Operating systems

Typ obnoviť na mobilné zariadenie, ktoré vymaže všetky inštalované software a obnoví zariadenie na jeho pôvodnú konfiguráciu továrne.

Featured blossaries

U.S.-China economic dialogues

Category: Languages   2 10 Terms

Highest Paid Athletes

Category: Sports   1 1 Terms