Home > Industry/Domain > Banking > Personal banking

Personal banking

Referring to the business when banks carry out transactions with customers directly, rather than with other banking institutions or with large corporations.

Contributors in Personal banking

Personal banking

bankovníctvo

Banking; Personal banking

V najširšom zmysle slova, "bankových" je činnosť prijíma dočasné zodpovednosť za ochranu peniaze iných ľudí ("vklady") a potom požičiavanie týchto fondov (spolu s bankári vlastné prostriedky) na ...

pokladník

Banking; Personal banking

Osoba, ktorá pracuje v banke za prepážkou a prijíma bankové vklady, vydáva hotovosť a vykonáva iné činnosti súvisiace s prácou pokladníka.

Featured blossaries

Egyptian Gods and Goddesses

Category: Religion   2 20 Terms

Single Digit Salary Earners

Category: Business   1 5 Terms