Contributors in Phosphates

Phosphates

fosfát

Inorganic chemicals; Phosphates

Fosfát, anorganické chemikálie, je soľ kyseliny fosforečnej. Fosfát ion je polyatomic iónov s relatívna molekulová hmotnosť 94.97 g/mol. pozostáva z jedného atómu centrálnej fosforu obklopený štyrmi ...

Featured blossaries

Visa Categories for China. Pick yours !

Category: Travel   1 9 Terms

NAIAS 2015

Category: Autos   1 10 Terms