Contributors in Phosphates

Phosphates

fosfát

Inorganic chemicals; Phosphates

Fosfát, anorganické chemikálie, je soľ kyseliny fosforečnej. Fosfát ion je polyatomic iónov s relatívna molekulová hmotnosť 94.97 g/mol. pozostáva z jedného atómu centrálnej fosforu obklopený štyrmi ...

Featured blossaries

PAB Security

Category: Business   1 78 Terms

Retail/ Trading

Category: Arts   1 1 Terms