Contributors in Phosphates

Phosphates

fosfát

Inorganic chemicals; Phosphates

Fosfát, anorganické chemikálie, je soľ kyseliny fosforečnej. Fosfát ion je polyatomic iónov s relatívna molekulová hmotnosť 94.97 g/mol. pozostáva z jedného atómu centrálnej fosforu obklopený štyrmi ...

Featured blossaries

Food products of Greece

Category: Other   1 2 Terms

Emily Griffin

Category: Literature   1 4 Terms