Home > Industry/Domain > Geography > Physical geography

Physical geography

Contributors in Physical geography

Physical geography

systém

Geography; Physical geography

Akýkoľvek súbor komponentov, ktoré sú zhromaždené do celého pracovného.

sedimentácia

Geography; Physical geography

Hromadenie sedimentu.

ústie

Geography; Physical geography

Kde rieka spĺňa vodného útvaru.

zemepisná dĺžka

Geography; Physical geography

Uhlová vzdialenosť na východ alebo na západ od nultého poludníka na akékoľvek meridian. Spájajúcej body z rovnakého uhla na všetky meridiány vytvorí riadok dĺžky obopína zemegule. Meria v stupňoch, ...

začarovaný kruh

Geography; Physical geography

Špirále negatívnej spätnej väzby kde spúšťača udalosti spustí postupnosť účinky, ktoré aj naďalej robiť situáciu horšie.

fosílne palivo

Geography; Physical geography

Uhlia, ropy a zemného plynu. Tak nazvaný pretože boli vyrobené počas miliónov rokov po pravekých lesy boli zaplavené a potom overlain sedimenty, ktoré spevnené materiálom. Sú tieto vyrábané z ...

hydrologický cyklus

Geography; Physical geography

Cirkuláciu vody vo svete medzi obchody rôzne prevodom. Jednoduché úrovni: voda odparuje z oceánu, sa pohybuje s vetrom, kondenzuje do mrakov, urýchli a vracia do oceánu cez rieku.

Featured blossaries

The Most Bizzare New Animals

Category: Animals   3 14 Terms

Starbucks

Category: Food   3 22 Terms