Home > Industry/Domain > Literature > Poetry

Poetry

Poetry is a form of literary art making use of rythmic and aesthetic qualities of language to evoke meanings. Poetry has a long history evolving from folk music.

Contributors in Poetry

Poetry

irónia

Literature; Poetry

Verbal irony is a figure of speech in the form of an expression in which the use of words is the opposite of the thought in the speaker's mind, thus conveying a meaning that contradicts the literal ...

impresionizmus

Literature; Poetry

Ako sa poézia, hnutie koncom 19.storočia všeobjímající vynorenie a symbolizmu, ktoré sa snažili vykresliť účinky (alebo básnika dojmy), skôr ako objektívne vlastnosti život a udalosti.

jamb

Literature; Poetry

Najčastejšie metrické nohu, angličtine, nemčine a ruštine verš a mnohých ďalších jazykoch; pozostáva z dvoch slabík, krátkych alebo bez prízvuku slabika nasledovaná slabiky dlhé alebo znaky s ...

hyperbola

Literature; Poetry

A bold, deliberate overstatement, e.g., "I'd give my right arm for a piece of pizza." Not intended to be taken literally, it is used as a means of emphasizing the truth of a statement.

homonymum

Literature; Poetry

Jeden z dvoch alebo viacerých slov, ktoré sú identické v výslovnosť a pravopis, ale odlišné v zmysle, ako podstatné meno medveďa a medveď sloveso.

stopa

Literature; Poetry

A unit of rhythm or meter, the division in verse of a group of syllables, one of which is long or accented. For example, the line, "The boy | stood on | the burn | ing deck," has four ...

figuratívny jazyk

Literature; Poetry

Použitie slov, viet, symboly a myšlienky umožnil vyvolávajú duševné obrazy a zmysel dojmy. Obrazného jazyka je často charakterizovaný pou ívanie reči postáv, komplikované výrazy, zvukové zariadenia a ...

Featured blossaries

The Top 25 Must-See Movies Of 2014

Category: Entertainment   1 25 Terms

Must-Try Philippine Delicacies

Category: Food   4 20 Terms