Home > Industry/Domain > Communication > Postal communication

Postal communication

Of or relating to communication via the postal service; in the physical form of letters, cards or documents etc.

Contributors in Postal communication

Postal communication

zbieranie pohľadníc

Communication; Postal communication

Zbieranie pohľadníc odkazuje na zber a štúdium pohľadníc, obvykle ako hobby.

komunikačný satelit

Communication; Postal communication

Družica, ktorá je kladený na obežnej dráhe okolo Zeme na prenos signálov, ktoré sú poslané z jedného miesta na zemi na inom mieste.

Featured blossaries

Top 10 Most Venomous Snakes

Category: Animals   1 10 Terms

How to Stay Motivated in MLM

Category: Business   1 7 Terms