Home > Industry/Domain > Electrical equipment > Power supplies

Power supplies

Contributors in Power supplies

Power supplies

séria obvodu

Electrical equipment; Power supplies

Elektrickom obvode, v ktorom zdroj elektrickej energie je spojené s dvoch alebo viacerých zariadeniami, že nasledovať jeden po druhom na ohraničenia.

polymerizovať

Electrical equipment; Power supplies

Chemicky spojiť dva, alebo viac monomérov či polymérov toho istého druhu na vytvorenie molekuly s vyššou molekulárnou hmotnosťou.

drôt

Electrical equipment; Power supplies

Kovový vodič kruhového, štvorcového alebo pravouhlého prierezu, ktorý môže byť holý alebo izolovaný.

polyimid

Electrical equipment; Power supplies

Polymér, často používaný na tepelnú ochranu raketoplánov kvôli svojej žltej farbe. Je termálne veľmi stabilný, tento polymér sa často používa na pružné plachty solárnych polí. Kapton® je ...

vodič

Electrical equipment; Power supplies

Elektrická dráha, ktorá má relatívne nízky odpor. Drôt, alebo kombinácia drôtov, ktoré vzájomne nie sú izolované, vhodný na prenos jednoduchého elektrického prúdu.

impulz

Electrical equipment; Power supplies

vlna, ktorá opustí svoj prvý nominálny stav, dosiahne druhý nominálny stav a nakoniec sa vráti do prvého nominálneho stavu.

ión

Electrical equipment; Power supplies

Elektricky nabitá častica subatomárnych, atomárnych alebo molekulárnych rozmerov, aká sa vytvorí napríklad vtedy, keď molekula plynu stratí elektrón (keď je plyn elektricky namáhaný nad kritické ...

Featured blossaries

Saint Louis

Category: Travel   2 21 Terms

International Organizations

Category: Politics   1 20 Terms