Home > Industry/Domain > Computer; Software > Productivity software

Productivity software

Word editors, spread sheets, presentation software, etc.

Contributors in Productivity software

Productivity software

Microsft sql server

Software; Productivity software

Rodina relačnej databázy Microsoft management a analýza systémov pre e-commerce, riadok podnikania a dátových skladov riešenia.

Microsoft nadácie triedy knižnica

Software; Productivity software

Knižnica c ++ triedy, ktorá tvorí objektovo-orientované wrapper veľké porcie Windows API a poskytuje rámec na ktorom možno stavať aplikácie.

Microsoft intermediate language

Software; Productivity software

Jazyk používaný ako produkcia niekoľko kompilátorov a ako vstup pre kompilátor (JIT) just in time. Spoločný jazykový modul runtime obsahuje kompilátor JIT pre prevod MSIL k rodné číslo.

metóda

Software; Productivity software

V objektovo orientovaného programovania, pomenované kód blok, ktorý vykonáva úlohu pri volaní.

balíka Microsoft office

Software; Productivity software

Systém Microsoft produktivity softvér, ktorý podporuje spoločné podnikanie úlohy, vrátane slovo spracovanie, e-mail, prezentácií a riadenie údajov a analýzy.

metóda založená dotaz

Software; Productivity software

Dotaz vyjadrené ako priama metóda výzvu k jednému alebo niekoľkým prevádzkovateľom štandardné dotazu.

Featured blossaries

Knives

Category: Objects   1 20 Terms

Translation

Category: Languages   2 21 Terms