Home > Industry/Domain > Advertising > Radio advertising

Radio advertising

Any advertisment that is broadcast vocally via radio; usually either spoken or sung as a jingle.

Contributors in Radio advertising

Radio advertising

spoločné využívanie značiek

Advertising; Television advertising

Stratégie značky, kde obchodník s vlastnej značky snaží partner so zavedenou značkou vlastníctve inej organizácie v nádeji súčinnosť oboch značiek je ešte silnejší ako jednu značku ...

vernosť značke

Advertising; Television advertising

Do akej miery zákazník lojálni k danej značky v tom, že je pravdepodobné, že opätovný purchase/re-použitie v budúcnosti. Úrovni vernostný udáva mieru, ktoré značka chráneného formulára ...

cena za bod (CPP)

Advertising; Radio advertising

Náklady na dosiahnutie priemernej štvrťhodinových krokoch osôb publikum, ktoré sa rovná jedno percento populácie v danej demografickej skupiny.

oblasti pokrytia

Advertising; Radio advertising

Geografickej oblasti, v rámci ktorých možno prijímať vysielaný signál z pôvodných stanice.

Hviezdokopa

Advertising; Radio advertising

Skupina staníc na tom istom trhu podľa spoločného vlastníctva alebo obchodného riadenia.

kniha-koniec

Advertising; Radio advertising

Prax na spustenie reklamy od rovnakého zadávateľa reklamy na začiatku a konci obchodné set. Táto stratégia je často používaný k zvýšeniu vplyvu správy.

combo

Advertising; Radio advertising

Dvoch alebo viacerých rozhlasových staníc, ktoré sú prevádzkované rovnakého vlastníka na rovnakom trhu.

Featured blossaries

APEC

Category: Politics   2 9 Terms

Nokia Fun Facts

Category: Other   1 6 Terms