Home > Industry/Domain > Computer; Software > Unicode standard

Unicode standard

The Unicode standard is a character coding system designed to support the worldwide interchange, processing, and display of the written texts of the diverse languages and technical disciplines of the modern world.

Contributors in Unicode standard

Unicode standard

Prohodit bajt

Computer; Unicode standard

Zrušenie rádovo postupnosť bajtov.

kanonický

Computer; Unicode standard

(1) Zodpovedajúcu všeobecné pravidlá pre kódovanie – t.j. nie komprimované, zhutnenie, alebo v akejkoľvek inej forme špecifikované vyššie protokolom. (2) Charakteristiku normatívne mapovanie a forme ...

Trieda znaku

Computer; Unicode standard

Množina znakov zdieľajúcich konkrétny súbor vlastností.

znak kódovanie forme (CEF)

Computer; Unicode standard

Priradenie znakov nastaviť definíciu skutočného kód jednotiek používaných na reprezentáciu údajov.

kódovanie forme

Computer; Unicode standard

Priradenie znakov nastaviť definíciu skutočného kód jednotiek používaných na reprezentáciu údajov.

Katalóg majetku

Computer; Unicode standard

Vlastnosť, ktorá je enumerované majetku, zvyčajne nie je algoritmus, ktorý môže byť predĺžená v každej postupných verzií štandardu Unicode.Príklady *sú vek, blok a skript vlastnosti. Môžu byť ...

doplnkový charakter

Computer; Unicode standard

Unicode kódovania znakov s bodom kód BMP.

Featured blossaries

Knives

Category: Objects   1 20 Terms

Translation

Category: Languages   2 21 Terms