Home > Industry/Domain > Industrial machinery > Welding equipment

Welding equipment

Contributors in Welding equipment

Welding equipment

vzduch-uhlíkové oblúkové rezanie

Industrial machinery; Welding equipment

Je to typický oblúk rezanie proces wherein sú rozpustené kovy znížiť teplo uhlíkovým oblúkom.

acetylén

Industrial machinery; Welding equipment

To je vysoko horľavý plyn zložený z uhlíka a vodíka a je bežne používaný ako palivo plyn v autogénny zváracieho procesu.

zliatiny

Industrial machinery; Welding equipment

Je to homogénnu zmes dvoch alebo viacerých prvkov, ktoré majú kovové vlastnosti, z ktorých aspoň jeden je kov.

osou zvaru

Industrial machinery; Welding equipment

Čiaru cez dĺžka zvaru, kolmo k prierezu v jeho ťažisko.

oblúk-kyslík rezanie

Industrial machinery; Welding equipment

Je definovaná ako kyslík-procesu rezania používajú na spájanie kovov chemickou reakciou kyslíka s kovu pri zvýšených teplotách.

dĺžka oblúka

Industrial machinery; Welding equipment

Je to vzdialenosť medzi špičky elektródy a na zvaru kaluže.

oblúk rezanie

Industrial machinery; Welding equipment

To je zvyčajne skupina rezanie procesov wherein rezanie kovov je dosiahnuté tavenie s teplom oblúka medzi elektródou a kovu.

Featured blossaries

Sri Lankan Traditional paintings

Category: Arts   1 20 Terms

Smart Watch

Category: Technology   2 6 Terms