Home > Industry/Domain > Wireless technologies > Wireless telecommunications

Wireless telecommunications

Terms pertaining to the transfer of information between two or more points that are not physically connected.

Contributors in Wireless telecommunications

Wireless telecommunications

T-ray

Wireless technologies; Wireless telecommunications

T-lúče je nová forma bezdrôtový prenos v terahertz pásme, ktoré nedávno boli testované v Japonsku. Údaje rýchlosť je 20-krát vyššia ako najlepšie bežne používané wi-fi štandard a mohli vidieť ...

Živému operátorovi Online platformy (LOOP)

Wireless technologies; Wireless telecommunications

Živého operátora Online platforma (SLUČKA) je mobilný chatu správ platforma vytvorené nové mediálne služby zvládnuť SMS/MMS, WAP a IM - vysoko prispôsobiteľné s mnohými prvkami a možnosti ...

Featured blossaries

Divination

Category: Other   1 20 Terms

Schopenhauer

Category: Religion   2 1 Terms