Home > Industry/Domain > Communication > Written communication

Written communication

Communication through written form. This can include electronic communication.

Contributors in Written communication

Written communication

list

Communication; Written communication

List je písaná správa na papieri.. V súčasnej dobe je nezvyčajné používať túto cestu komunikácie (iba ak pre úradné alebo dôležitých záležitosti) kvôli pokroku v telekomunikáciách. ...

Masmédiá

Communication; Written communication

Súbor komunikačných nástrojov, ako sú časopisy, noviny, rádio a TV s jedným cieľom: sprostredkovať správu.

Featured blossaries

Visa Categories for China. Pick yours !

Category: Travel   1 9 Terms

NAIAS 2015

Category: Autos   1 10 Terms