Home > Industry/Domain > Communication > Written communication

Written communication

Communication through written form. This can include electronic communication.

Contributors in Written communication

Written communication

list

Communication; Written communication

List je písaná správa na papieri.. V súčasnej dobe je nezvyčajné používať túto cestu komunikácie (iba ak pre úradné alebo dôležitých záležitosti) kvôli pokroku v telekomunikáciách. ...

Masmédiá

Communication; Written communication

Súbor komunikačných nástrojov, ako sú časopisy, noviny, rádio a TV s jedným cieľom: sprostredkovať správu.

Featured blossaries

Food products of Greece

Category: Other   1 2 Terms

Emily Griffin

Category: Literature   1 4 Terms