Home > Blossary: Western Otaku Terminology
All about Western Otaku Terminology

Category: Technology

20 Terms

Created by: paul01234

Number of Blossarys: 51

My Terms
Collected Terms
English (EN)
Polish (PL)

Literally meaning pretty boy and bishoujo for pretty girl, this signifies a character who is charismatic, pretty, seems to have it all together, and is generally well-liked by the populace of their story. This character will often interact with the lead character in a romantic way.

Domain: Games; Category: Computer games

Dosłownie "ładny chłopiec" ("bishoujo" oznacza "ładną dziewczynę). Określenie to dotyczy postaci, która jest charyzmatyczna, atrakcyjna, poukładana i ogólnie lubiana wśród ogółu postaci. Tego typu postać często wchodzi z główną postacią w typowo romantyczne interakcje.

Domain: Games; Category: Computer games

A male who looks exceedingly effeminate to the point that other males may be sexually attracted to him. A trap is a trap because the male "victim" is tricked into becoming gay by having sexual desires towards another male.

Domain: Games; Category: Computer games

Postać płci męskiej która wygląda ekstremalnie kobieco, do tego stopnia, że wzbudza pociąg w innych przedstawicielach płci męskiej. Postać-pułapka powoduje, że męska ofiara jest podstępem zmuszona do odczuwania pociągu względem osoby tej samej płci.

Domain: Games; Category: Computer games

A female character who becomes empowered and turns into a greater, more powerful version of themselves to fight enemies. Also refers to the genre that features magical girls. Magical girls will often have a cute mascot that grants them their power.

Domain: Games; Category: Computer games

Kobieca postać, która zostaje obdarzona magiczną siłą i przemienia się w większą i silniejszą wersję samej siebie by móc skutecznie walczyć z wrogami. Termin odnosi się również do gatunku, w którym występują tego typu postaci. Magical Girls zazwyczaj towarzyszy urocze zwierzątko (lub maskotka) które użycza im mocy.

Domain: Games; Category: Computer games

Large to titanic humanoid robots that serve as combat machines. Also pertains to the genre of stories that feature mecha. Mecha stories will invariably feature explosions and large-scale battles.

Domain: Games; Category: Computer games

Ogromne - lub wręcz tytaniczne- humanoidalne roboty służące jako maszyny do walki. Termin odnosi się również do gatunku historii w których występują mechy. Historie o mechach zazwyczaj są pełne eksplozji i bitew na wielką skalę.

Domain: Games; Category: Computer games

Fan comics in Japan. Most commonly associated with fan depictions of characters in compromising situations; however, there are plenty of doujinshi that depict characters in more normal situations that they would not otherwise be in due to the nature of their stories.

Domain: Games; Category: Computer games

Fanowskie komiksy w Japonii. Doujinshi jest powszechnie kojarzone z fanowskim przedstawianiem znanych postaci w kompromitujących sytuacjach, jednak jest wiele doujinshi które przedstawiają bohaterów w znacznie normalniejszych sytuacjach, w których jednak nie mogliby się znaleźć z powodu natury historii, w których występują.

Domain: Games; Category: Computer games

Derives from the words loli and complex. A lolicon is therefore someone who likes loli characters. The archetype is usually associated with fat, ugly men but there are significant aversions to this rule.

Domain: Games; Category: Computer games

Pochodzi od słów "loli" oraz "complex" (kompleks). Lolicon to ktoś kto lubi postaci typu loli. Stereotypowy lolicon jest kojarzony z otyłym brzydkim mężczyzną, ale nie jest to regułą.

Domain: Games; Category: Computer games

A female character drawn to resemble, or resembles, a prepubescent girl. Having a known crush on a loli will inevitably draw claims of your paedophilia. Loli is short for the word "Lolita", the titular character of Vladimir Nabokov's book. The male counterpart is "shota".

Domain: Games; Category: Computer games

Kobieca postać mająca przypominać lub faktycznie przypominającą dziewczynkę przed okresem dorastania. Jawna słabość do postaci typu loli jest ryzykowne i może być odebrane jako pedofilia. Słowo "loli" jest skrótem od słowa "Lolita"- imienia tytułowej bohaterki powieści Vladimira Nabokova. Męskim odpowiednikiem jest "shota".

Domain: Games; Category: Computer games

Usually used in the context of boy's love (male homosexual stories), the seme is the dominant partner in the relationship. The seme will usually appear more masculine than his counterpart, the uke. This term is related to "bitch" in the lesbian context.

Domain: Games; Category: Computer games

Zazwyczaj używane w kontekście męskiej miłości (historie dotyczące męskiego homoseksualizmu). Seme jest dominującym partnerem w związku. Może wydawać się bardziej męski niż jego partner, uke. W lesbijskim kontekście ten termin może oznaczać "sukę".

Domain: Games; Category: Computer games

Usually used in the context of boy's love (male homosexual stories), the uke is the submissive partner in the relationship. The uke will usually appear more feminine than his counterpart, the seme. This term is related to "bitch" in the lesbian context.

Domain: Games; Category: Computer games

Zazwyczaj używane w kontekście męskiej miłości (historie dotyczące męskiego homoseksualizmu). Uke jest uległym partnerem w związku. Uke będzie zazwyczaj sprawiał wrażenie bardziej kobiecego, niż jego partner, seme. W lesbijskim kontekście ten termin może oznaczać "sukę".

Domain: Games; Category: Computer games

The general trait of cuteness in Japanese pop culture. In Japan the term means a lot more than in the West, as cuteness is desired in both males and females. This is usually associated with having large eyes that resembles a cat's, in a culture that usually has squinty eyes.

Domain: Games; Category: Computer games

W Japońskiej kulturze cecha oznaczająca bycie słodkim, uroczym. W Japonii oznacza to o wiele więcej niż w kulturach zachodnich, jako że bycie uroczym jest pożądane i mile widziane zarówno u kobiet jak i mężczyzn. Zazwyczaj jest kojarzone z posiadaniem dużych, kocich oczu, co jest szczególnie ważne w kulturze w której większość osób jest skośnooka.

Domain: Games; Category: Computer games

A character obsessively in love with another character to the point of unhealthy behavior such as stalking and harming the self, the love interest, or the perceived competition. This character will often be completely crazy.

Domain: Games; Category: Computer games

Postać obsesyjnie zakochana w innej postaci. Nie cofa się przed niezdrowymi zachowaniami takimi jak śledzenie drugiej osoby lub robienie krzywdy sobie, obiektowi uczuć lub potencjalnej konkurencji. Ta postać najczęściej jest przedstawiana jako całkowicie szalona.

Domain: Games; Category: Computer games

A character that will at first deny or lacks romantic feelings for another character but comes to love them later on. This character can be violent in the denial of romantic feelings often in the attempt to push the other person away.

Domain: Games; Category: Computer games

Postać która w pierwszym momencie będzie wypierać się lub wcale nie posiadać uczuć romantycznych względem drugiej postaci, jednak ostatecznie również się zakochuje. Postać może być brutalna wypierając się swoich uczuć i próbując odepchnąć od siebie zainteresowaną osobę.

Domain: Games; Category: Computer games

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
My other Blossarys

all about Egyptian Gods and Goddesses

Category: Religion

By: paul01234

all about spells used in the movie or book Harry ...

Category: Entertainment

By: paul01234

all about software engineering terms

Category: Engineering

By: paul01234

all about terms related to database management

Category: Technology

By: paul01234