Home > Terms > Slovak (SK) > morový stĺp

morový stĺp

Vrcholnobarokové súsošie je situované na južnom svahu hradného kopca. Postavené bolo v roku 1750 sochárom Martinom Vogerlem na pamiatku veľkých morových epidémií v rokoch 1710 a 1739. Signatúra autora a datovanie sa nachádzajú na južnej strane súsošia. Kolaudácia novozreštaurovanej pamiatky sa uskutočnila dňa 29.4.2008. Súsošie je zhotovené z viacerých typov kameňa, pôvodne bolo polychromované a zlátené. Dispozícia podstavca súsošia so štyrmi volútami v nárožiach je riešená konvexne so skosenými hranami. Volúty sú zdobené motívom rokaja a akantovými listami. Vo vnútornej strane volút sa nachádzajú sediace figúry anjelov. Plochy medzi volútami vypĺňajú reliéfy, predstavujúce časť mariánskeho cyklu (Navštívenie, Zvestovanie, Zasnúbenie, Nanebovzatie). Pod reliéfom Nanebovzatia je situovaná kartuša s erbom biskupa Eszterházyho. Na rímse sa nachádzajú štyri hlavné plastiky – sochy uhorských kráľov a svätcov: sv. Štefan, sv. Ladislav, sv. Imrich a pražský biskup sv. Vojtech. Hornú časť súsošia tvorí pilier, zdobený polkruhovými nikami s rokajmi, ktoré tvoria pozadie dekoratívnych váz. Strednú časť piliera zdobia esovite zahnuté volúty, zdobené perličkami, rokajmi a akantmi. Celá plocha piliera je ešte zdobená reliéfmi pásky v kombinácii s akantom a rokajom. Pilier ukončuje dekoratívne riešená hlavica, zdobená boltcami, rokajmi a mriežkou. Na hlavici je situovaná socha Panny Márie Immaculaty.

Adresa: Námestie Jána Pavla II.

Spracoval: Krajský pamiatkový úrad

0
Collect to Blossary

Member comments

You have to log in to post to discussions.

Terms in the News

Billy Morgan

Sports; Snowboarding

Britská snowboardista Billy Morgan pristál šport prvýkrát niekedy 1800 Štvorlôžková korku. Jazdcov, ktorí zastupovali Slovensko na zimných olympijských hrách 2014 v Soči, bola v regióne Livigno, Taliansko, keď on dosiahol manéver. Zahŕňa obracející štyrikrát, zatiaľ čo telo tiež točí päť úplnej rotácie na bok alebo smerujúci osi. Trik dlho ...

Marzieh Afkham

Broadcasting & receiving; News

Marzieh Afkham, ktorá je prvý hovorca = žena za ministerstvo zahraničia tejto krajiny povedie misiu v juhovýchodnej Ázii, uverejnila štátna tlačová agentúra. Nie je jasné, do ktorej krajiny bude vyslaná pretože oficiálne vymenovanie ešte nebolo oznámené. Afkham bude len druhá žena veľvyslankyňa v celých dejinách Iránu. Za poslednej shahovej vlády ...

Prevzatí paket

Language; Online services; Slang; Internet

Týždenný paketu alebo "Paquete Semanal" ako je známe, na Kube je termín používaný Kubánci opísať informácie, ktoré je získavané z internetu mimo Kuba a uložia na pevných diskov prepraviť do Kuba sám. Prevzatí pakety sú potom predávajú kubánskej spoločnosti bez prístupu k internetu, čo im umožňuje získať informácie len niekoľko dní - a niekedy hodiny - po odišla ...

Ázijské infraštruktúry investičnej banky (AIIB)

Banking; Investment banking

Ázijské infraštruktúry investičnej banky (AIIB) je Medzinárodná finančná inštitúcia so sídlom riešiť potrebu rozvoja infraštruktúry v Ázii. Podľa Ázijská rozvojová banka, Ázie potrebuje 800 miliárd dolárov každý rok na cesty, prístavy, elektrární alebo iných projektov infraštruktúry do roku 2020. Pôvodne navrhovala Číny v roku 2013, slávnostnom ...

Spartan

Online services; Internet

Spartan je kódové meno pre nový prehliadač Microsoft Windows 10, ktorý nahradí Microsoft Windows Internet Explorer. Nový prehliadač bude postavený od základu a nebrať do úvahy akýkoľvek kód z IE platformy. Má nový renderovací engine, ktorá je postavená byť zlučiteľné s ako web je písaný dnes. Názov Spartan je pomenovaná po ...

Featured Terms

Hana Ušiak
  • 0

    Terms

  • 0

    Blossaries

  • 1

    Followers

Industry/Domain: Mechanical equipment Category: Technical Terms-General

durometer

Je meradlo používané na meranie tvrdosti materiálu a môžu byť použité v mnohých aplikáciách. Sa používa hlavne na určenie tvrdosti plastových a ...

Featured blossaries

Educational Terms Eng-Spa

Category: Education   1 1 Terms

Most Expensive Diamond

Category: Other   1 5 Terms

Browers Terms By Category